Strefa dla teatrów > Rejestracja | Login Zobacz nas także na:

Przeglądasz > Festiwale

czwartek, 04 listopada 2010  

FESTIWAL NOWA KLASYKA EUROPY

NOWA KLASYKA EUROPY - Międzynarodowy Festiwal Teatralny Klasyki Światowej to dyskusja nad współczesnymi odczytaniami kla sycz nej lite ra tury świa to wej. To prze gląd pro po zy cji naj waż niej szych scen teatral nych w poszu ki wa niu spek ta kli, które są czę ścią nowego kanonu insce ni za cyj nego Europy. Festi wa lo wym pre zen ta cjom towa rzy szyć będzie sze roko zakro jonyprojekt edukacyjny, promujący ideę teatru jako miejsca otwartego, przestrzeni kreatywnej i pola dla publicznej debaty.

 

 

Oceń artykuł:
    Aktualna ocena: 3.47  (głosów: 7197)

red.  

Pod naszym patronatem

[zamknij]
Nick:

Wiadomość:

andriej (05.04.2018 12:35:17):

andriej (05.04.2018 12:35:15): HMMMMMM

andriej (05.04.2018 12:34:52): cool BaBa

Virginia (07.02.2016 10:28:48): Klikam na e-teatr tv - live i nic się nie dzieje. Czy mam za małą myszkę?

tom (27.03.2015 12:13:12): fajny portal

bea (09.12.2014 23:01:06): no własnie czy ja moge tu cos pooglądać?

k (01.09.2014 18:53:00): czy mozna ogladac tu spektakle?

sara (31.08.2012 19:42:50): świetny portal :)

tomek (28.03.2012 16:44:53): fajna strona